Water Toolkit

[av_slideshow_full size=’no scaling’ stretch=” animation=’fade’ autoplay=’false’ interval=’5′ src=” attachment=” attachment_size=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’]
[av_slide_full slide_type=’image’ id=’119′ video=’http://’ mobile_image=” video_format=” video_ratio=’16:9′ title=’Water Toolkit’ caption_pos=’caption_bottom’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” button_label=’Click me’ button_color=’light’ link1=’manually,http://’ link_target1=” button_label2=’Click me’ button_color2=’light’ link2=’manually,http://’ link_target2=”][/av_slide_full]

[/av_slideshow_full]

[av_textblock ]

WATER TOOLKIT

Het Water Toolkit Project is een initiatief van JCI The Netherlands, die hiermee een concrete bijdrage wil leveren aan het waterbewustzijn in de maatschappij. De Water Toolkit is een speciaal ontwikkeld lespakket die basisscholen kunnen gebruiken voor een projectweek over “water”. Het idee komt voort uit het “World Water Awareness Program” van het World Water Forum en het CEO Panel, waaraan JCI The Netherlands in het verleden heeft meegewerkt. Het waterbewustzijn onder de jeugd wordt zo verder vergroot. De Water Toolkit is een kant-en-klaar lespakket, met uitleg voor leerkrachten en inclusief allerlei spel- en leermaterialen. Een ideaal- en gratis pakket voor kennisoverdracht!

Na een gedegen voorbereiding, de ontwikkeling van het hele lesprogramma, een succesvolle pilot met een dertigtal scholen, het vinden van sponsoren, een succesvolle aanwezigheid op de grootste waterbeurs ter wereld (Aquatech in de RAI), de landelijke bekendmaking en introductie van het project is de taak nu aan de lokale kamers van JCI The Netherlands om het project op te pakken en tot een succes te maken. Meer dan de helft van de kamers in Nederland heeft in de tussentijd in meer of mindere mate met het pakket gewerkt. Doelstelling is dat het lespakket in geheel Nederland kan worden aangeboden.

Watertoolkit 1

Basisscholen kunnen gratis gebruik maken van dit lespakket. Ze krijgen het lespakket via een lokale kamer voor de duur van het project (over het algemeen een week) in bruikleen. Daarna gaat het retour naar de lokale kamer, die het pakket dan vervolgens aan een andere school weer ter beschikking stelt. De lokale kamer dient als aanspreekpunt voor de basisscholen in hun regio. De uitrol wordt dus door hen gerealiseerd en het wordt derhalve hun eigen project. Een actieve rol is voor hen weggelegd, hoewel de ervaring leert dat scholen zich ook spontaan melden.

De pilot is financieel ondersteund door Heineken en Unilever. De landelijke uitrol en verdere uitbreiding van de Water Toolkit wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse waterbouwsector, met daarin vooraanstaande partijen als Van Oord, Boskalis, VBKO en SOOW. Ook andere partijen zijn actief, zoals Philips, Royal Haskoning, het NWP (Netherlands Water Partnership), Ministerie van V&W, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Wetsus. Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar de website www.watertoolkit.nl

De voornaamste reden waarom organisaties dit initiatief steunen komt voort uit een maatschappelijke gedachte. Nederland waterland, en met de komende klimatologische veranderingen zal de aandacht voor water alleen maar toenemen. Je kan met het bewustzijn dan ook niet vroeg genoeg beginnen. Voor specifieke informatie of vragen over het Water Toolkit Project zie www.watertoolkit.nl.

[/av_textblock]

Geef een antwoord